.
  สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

นะมะพะธะ และ พุทโธ

นะมะพะธะ และ พุทโธ

มีเรื่องเดียว ที่จะอธิบาย ก็คือคำภาวนา 
คำภาวนา นะมะพะธะ นั้น ใช้เมื่อใช้อภิญญา
และ ควรใช้เป็นปกติ อารมณ์จะได้แจ่มใส
พุทโธ และ อย่างอื่นเอาไว้เมื่อยามว่าง ถ้า
ต้องการอารมณ์สงัดตามปกติ

แต่พ่อเห็นว่า นะ มะ พะ ธะ นั่นแหล่ะดีแล้ว
เพราะลูกได้อภิญญา จิตจะได้ไม่มั่ว

พุทโธ เป็นพระนามของพระพุทธเจ้าที่คนเข้าไม่ถึง
คือ เห็นไม่ได้ก็เรียกชื่อให้ช่วย แต่ นะ มะ พะ ธะ
นี้เราเข้าถึงพระองค์ และรับโอวาทได้

ลูกว่าควรจะใช้อย่างไหน ถ้าเป็นพ่อ พ่อคงใช้ นะมะพะธะ
จะได้ไม่ต้องตะโกนเรียกท่าน ไปหาท่านเลย

ส่วนในคู่มือแนะนำให้ภาวนา พุทโธ ก็เพื่อ
คนใหม่ที่ยังไม่ได้อะไร ให้เรียกท่าน เพื่อช่วยกำลังตนเอง 
ไปพลางก่อน เมื่อมีโอกาสเข้าเฝ้าท่านได้ ก็คงไม่จำเป็นต้อง 
ตะโกนเรียก จงอย่าคิดว่า พ่อว่าภาวนา พุทโธ ไม่ดีนะ 
ภาวนาพุทโธดี แต่เมื่อเราได้ อภิญญาควรภาวนา 
ตามสายอภิญญา อภิญญา จะได้แจ่มใสเสมอ

นะ มะ พะ ธะ ก็เป็นคำภาวนาที่ พระพุทธเจ้าท่านสอนมา
เวลาจะภาวนาก็นึกถึงท่านอยู่แล้ว และมีกำลังไปหาท่าน

คำว่า พุทโธ เป็นคำภาวนากลาง ๆ ใช้เมื่อปฏิสัมภิทาญาน
ต้องภาวนาตาม สายของตน แต่ไม่ถือว่าขาดพระรัตนตรัย
เพราะใจเราถึง เป็นปกติอยู่แล้ว(หนังสือลูกศิษย์บันทึกพิเศษ หน้า ๙๓ - ๙๔)


ที่มา : พิมพ์จากหนังสือ พ่อรักลูก ๓

view