.
  สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

เรื่อง.....สมเด็จองค์ปฐม

เรื่อง.....สมเด็จองค์ปฐม

จะหล่อสมเด็จองค์ปฐมและสร้างมณฑปใกล้พระ ๓๐ ศอก ที่ตรงนั้นแทรกเตอร์เคยเข้าไป ดินแห้งๆ ฟรีไปไม่ได้ พอเข้าไปถึงเครื่องติดล้อหมุนแต่สายพานไม่เดินท่านบอกให้สร้างตรงนั้น ก็สร้างแค่หน้าตัก ๔ ศอก แต่ว่าทองคำไม่จำกัด
เป็นพระพุทธเจ้าองค์แรกของโลก... ไม่มีใครเขาพูดถึงกันนะ อย่างเก่งๆ ก็สมเด็จพุทธทีปังกรซึ่งพระพุทธเจ้าของเราปรารถนาพุทธภูมิเป็นครั้งแรก แต่องค์ปฐมไกลกว่านั้นเเยะ พระพุทธเจ้านี่มีหลายแสนองค์นะ องค์ปฐมนี่ลำบากมาก ถามท่านว่าบำเพ็ญบารมีมาเท่าไหร่บอก "เขาบำเพ็ญบารมี ๑๖ อสงไขย ฉัน ๓๐ อสงไขยกว่า เพราะไม่มีตัวอย่าง" ก็ถามท่าน ทำไมจึงคิดว่าจะเป็นพระพุทธเจ้า ท่านบอก "ไม่รู้ มันมีชาติหนึ่งคิดว่า คนเกิดมาแล้วก็มีทุกข์ ทำไงจึงหมดทุกข์ ทำไปมันก็ทำผิดบ้างถูกบ้างใหม่ๆ ต่อไปก็เข้าเขตถูก"
องค์ปฐมนี่ พบครั้งแรกที่นครราชสีมา ปี พ.ศ. ๒๕๑๑ นั่งกรรมฐานกันอยู่ไม่กี่คนเวลานั้น พล.อ.อ.อาทร เป็นผู้บังคับกองฝึกที่นครราชสีมา ถึงเวลาเขาก็เจริญกรรมฐาน ฉันเป็นประธาน ฉันนั่งอยู่มองเห็นพระพุทธเจ้ายืน ๒ แถวยาวเยีอดยกมือพนม ฉันแปลกใจ พระพุทธเจ้าไหว้ใครน่ะไม่มี ในที่สุดก็ถามโยมว่า ทำไมพระพุทธเจ้ามากมายวันนี้หลายแสนองค์ ๒ แถว แล้วยืนพนมมือ พระพุทธเจ้าไหว้ใคร มีไหม
ท่านบอก มี ถามว่า ใคร ท่านบอก องค์ปฐม องค์แรกที่สุด เดี๋ยวจะเสด็จมา เดี๋ยวมา ท่านใหญ่โตกว่าพระพุทธเจ้าธรรมดาเยอะ เดินองอาจเดินสวยนะ พอเดินมาถึงฉัน ท่านบอก "เอ้ย กูจะนั่งที่ไหนดีหว่า แท่นไม่มี กูนั่งบนหัวมึงก็แล้วกัน" เลยนั่งบนหัวเลย
ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมา ก็นั่งบนหัวเรื่อยมา เวลานี้ก็นั่งบนหัว องค์ปฐมนี่ท่านเคยบอกว่า ฉันเคยเป็นลูกท่าน เคยเป็นลูกในสมัยที่ท่านยังไม่เป็นพระพุทธเจ้านะ ในกาลก่อนๆนะ แล้วต่อมาในสมัยที่ท่านเป็นพระพุทธเจ้า ฉันก็ปรารถนาพุทธภูมิ แต่ดันปรารถนา ๑๖ อสงไขย อยากจะให้เก่งเหมือนพ่อ ความจริงชาตินี้ ถ้าหากว่าทนถึงอายุ ๖๐ นะจะจบชาตินี้ และจะเป็นพระพุทธเจ้าองค์ที่ ๒๒ นับจากพระศรีอาริย์
บอก "ถ้าอย่างนั้น ผมขอถวายบังคมลา ขี้เกียจไปนั่งยิ้มอยู่บนชั้นดุสิต" และท่านก็เลยบอกว่า "คุณน่ะ เคยเกิดเป็นลูกพระพุทธเจ้ามา ๘๔ องค์" ขนาดเป็นลูกพระพุทธเจ้า ๘๔ องค์ ยังไม่ได้เป็นพระอรหันต์เลย (หัวเราะ) กิดทุกชาติรบทุกชาติ มันจะเป็นได้ไง ตอนปรารถนาพุทธภูมิน่ะมันรบทุกชาติ มาชาตินี้เอาหน่อยสมัยอินโดจีน นี่ถึงไม่เจ็บ ไอ้ตัวเจ็บป่วยไม่ใช่อะไร เรื่องรบและก็อาหารของทหาร วัวควายช้างม้า ทหารกินวันละเท่าไร ใช่ไหม เวลารบฆ่าคนตายวันละกี่คน ต้องคิด นี่กรรมเก่าตามสนอง
บางทีคนเขาต้องการให้ฉันช่วยให้พ้นวิบากกรรม ฉันนี่ยังไม่พ้นเลย

จากหนังสือ พ่อสอนลูก หน้า ๔๒๗-๔๒๘

view