.
  สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

การทอดผ้าป่ากับทอดกฐิน

การทอดผ้าป่ากับทอดกฐิน

การทอดผ้าป่ากับทอดกฐิน

   “หลวงพ่อคะ การทอดผ้าป่ากับการทอดกฐินนั้น มีอานิสงส์อย่างไรบ้างคะ”

   ทอดผ้าป่ากับทอดกฐินนั้นมี 2 แบบนะ โยมถามว่า การทอดผ้าป่ากับการทอดกฐิน อย่างไหนได้อานิสงส์มากน้อยกว่ากันใช่ไหม

   “ใช่เจ้าค่ะ”

   ความจริงผ้าป่ากับกฐิน เป็นสังฆทานด้วยกันทั้งคู่นะ แต่ทว่า อานิสงส์เฉพาะ กฐินได้มากกว่า เพราะว่ากฐินมีเวลาจำกัด จะต้องทอดตั้งแต่แรม 1 ค่ำเดือน 11 ถึงกลางเดือน 12 แต่อานิสงส์ได้ทั้งสองฝ่าย คือ ผู้ทอดก็ได้ พระผู้รับก็ได้ พระผู้รับมีอำนาจคุ้มครองพระวินัย ได้หลายสิกขาบท ทำให้สบายขึ้น

   การทอดกฐินครั้งหนึ่ง พระพุทธเจ้าท่านเคยเทศน์คือ องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระนามว่า ปทุมมุตตระ ท่านเคยเทศน์วาระหนึ่ง สมัยที่พระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันเป็นมหาทุกขตะ ท่านกล่าวว่า การทอดกฐินครั้งหนึ่ง จะปรารถนาพุทธภูมิก็ได้ จะปรารถนาเป็นอัครสาวกก็ได้ จะปรารถนาเป็นพระอรหันต์ก็ได้ และจะเข้าถึงพระนิพพานก็ได้

   แต่ทว่ายังไม่ถึงพระนิพพานเพียงใด อานิสงส์กฐินจะให้ผลแก่ท่านผู้นั้น คือจะเป็นเทวดา 500 ชาติ พอพ้นจากเทวดา 500 ชาติ ก็จะเป็นมหาเศรษฐี 500 ชาติ เลื่อนลงมาเป็นอนุเศรษฐี 500 ชาติ พอพ้นจากอนุเศรษฐี 500 ชาติ ลงมาเป็นคหบดี 500 ชาติ

   แต่ไม่ถึงนะ ไปนิพพานก่อน นี่อานิสงส์ของกฐิน

 

   ผ้าป่าก็เป็นสังฆทาน แต่อานิสงส์จะน้อยไปนิดหนึ่ง แต่ทั้งสองอย่างก็เป็นสังฆทานเหมือนกัน แต่เป็นสังฆทานเฉพาะกิจ กับสังฆทานไม่เฉพาะกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผ้าป่า ผู้ให้ก็ได้อานิสงส์ ผู้รับมีอานิสงส์แต่เพียงแค่ใช้ เป็นอันว่าทั้งสองอย่างนี้ ถือว่าอานิสงส์ทอดกฐินมากกว่าผ้าป่า

   แต่ทว่าการทอดกฐิน ปีหนึ่งครั้งเดียว ผ้าป่าทอดได้หลายครั้ง อานิสงส์กฐินย่อมได้มากกว่านะ ใช่ไหม

 

   “หลวงพ่อคะ องค์กฐินที่แท้จริงเป็นอย่างไรคะ”

   องค์กฐินแบบเขียวหรือแบบเหลือง โยม”

   “แบบจริงๆค่ะ”

   ถ้าแบบจริงๆ แบบเขียวละก็ ใบกระถิน ถ้าแบบเหลืองละก็ผ้าไตร”

 

   องค์กฐินจริงๆคือ ผ้าไตร นอกนั้นเป็นบริวาร เวลากรานกฐินจริงๆ เรากรานกันแต่ผ้า ไม่ได้กรานกฐินด้วย แต่นอกนั้นถือว่าเป็นบริวารของกฐิน

 

   “หลวงพ่อคะ ถ้าอย่างนั้นเราก็ทอดแต่ผ้าอย่างเดียวก็ได้ใช่ไหมคะ”

 

   ถ้าโยมจะทอดแต่ผ้าเพียงอย่างเดียว ต้องระมัดระวังนะ ชาติหน้ามีผ้ามาก แต่ไม่มีข้าวกินนะ

   มีนุ่งแต่ผ้า สตางค์ไม่มีใช้ แต่งตัวโก้ๆ มันก็ลำบาก นี่พระไม่ได้หวังได้ แต่อยากให้โยมดี

 

  

   คัดลอกจากหนังสือ ธรรมปฏิบัติ 42 โดย หลวงพ่อพระราชพรหมยาน (พระมหาวีระ ถาวโร)

   หน้า 3-5

 

 

 

 

   #แอดมิน

 

   

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

view