.
  สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

เราจะเอาชนะความชั่วของใจเราได้อย่างไร

เราจะเอาชนะความชั่วของใจเราได้อย่างไร

เราจะเอาชะความชั่วของใจได้อย่างไร

   ที่เราจะเอาชนะความชั่วของจิตได้เพราะอะไร ข้อสำคัญที่สุดก็คือ อารมณ์ฟุ้งซ่านของจิต อารมณ์ฟุ้งซ่านของจิตนี่ ถ้าเรามีความเข้าใจ ก็ไม่เห็นว่าจะมีอะไรหนัก ถ้าจิตมันฟุ้งซ่าน องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ให้จับอานาปานุสสติกรรมฐาน อย่างเดียว คือ ลมหายใจเข้าออก กำหนดรู้อยู่ว่านี่เราหายใจเข้า นี่เราหายใจอออก รู้อยู่เสมอบังคับจิตถ้ามันจะซ่านจริงๆ มันคุมนานไม่ได้ก็บังคับจิตไว้ว่า ชั่วเวลา 5 นาที หรือ 10 นาที เราจะไม่ยอมให้อารมณ์จิตของเราไปสู่อารมณ์อื่น เราจะรู้เฉพาะลมหายใจเข้าออก หรือว่าคำภาวนา เวลาหายใจเข้านึกว่า พุท เวลาหายใจออกนึกว่า โธ จับมันอยู่จุดนี้ชั่วระยะเวลาสั้นๆ เมื่อถึง 5 นาที 10 นาทีเราก็เลิก เพราะตามธรรมดาจิตมันมีสภาพท่องเที่ยวอยู่นานแล้ว เป็นหลายแสนกัป อยู่ๆ เราจะมาบังคับให้มันอยู่ในอำนาจ นิ่งๆ นานๆ ย่อมเป็นไปไม่ได้

   พอเริ่มมีอารมณ์ใจสบาย มีความปลอดโปร่ง เราก็เริ่มทำใหม่ การปฏิบัติแบบนี้จะเป็นกลางวัน จะเป็นกลางคืน เวลาไหน มันก็ได้ทั้งนั้น จะนั่งขัดสมาธิ จะนั่งพับเพียบ จะนั่งห้อยขา จะไปนอนตะแคงซ้าย จะไปนอนตะแคงขวา นอนหงาย นั่งเก้าอี้ เดินไปเดินมา ก็ทำได้ทุกอย่าง คือไม่จำเป็นเฉพาะว่าจะต้องมานั่งเก้าอี้รวมกัน

   ถ้าเราคิดว่าเราจะใช้อารมณ์ของเรา ควบคุมสติสัมปชัญญะ การกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออก คำภาวนา เฉพาะเวลานี้เวลาเดียวต่อ 1 วัน นั่นแสดงว่าเรายังห่างจากความดีอยู่มาก “จงอย่าเป็นผู้แพ้ต่ออารมณ์ของความชั่ว เราจงเป็นผู้ชนะ” ถ้าวันหนึ่งเราชนะตลอดวันไม่ได้ ก็ชนะเป็นพักๆ ไม่ช้านานเท่าไหร่ จิตก็จะเกิดความเคยชิน

 

 

   คัดลอกจากหนังสือ รวมคำสอนธรรมปฏิบัติของหลวงพ่อพระราชพรหมยาน เล่ม 16

   หน้า 13

#แอดมิน

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

view