.
  สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

ความดีของพระพุทธเจ้า

ความดีของพระพุทธเจ้า

   อย่าลืมนะว่า บรรดาลูกหลานที่รัก พระพุทธเจ้าที่เห็นอาจจะเป็นพุทธนิมิต ถ้าใครเขาบอกว่า พระพุทธเจ้าองค์เดียวจะไปช่วยทุกคนได้อย่างไร เป็นอุปาทาน พระพุทธเจ้านิพพานไปแล้ว ลูกรักทุกคนก็จงคำนี้ไว้ว่า องค์สมเด็จพระจอมไตร เมื่อวันจะนิพพาน พระอานนท์มีความเสียใจว่า ท่านเองเป็นแค่พระโสดาบัน ยังไม่เป็นพระอรหันต์ ถ้าพระพุทธเจ้านิพพานในเวลานี้ ต่อไปก็ไม่มีครูสอน องค์สมเด็จพระชินสีห์ จึงได้ตรัสว่า

   “อานันทะ ดูกรอานนท์ เมื่อตถาคตนิพพานไปแล้ว พระธรรมวินัยที่ตถาคตตรัสไว้จะเป็นครูสอนเธอ”

   โดยเฉพาะความจริงว่า พระพุทธเจ้าไม่ใช่ร่างกาย ร่างกายเป็นเพียงแต่เรือนร่างที่อาศัยเท่านั้น พระพุทธเจ้าคือ กายทิพย์ หรือที่เรียกว่า อทิสสมานกาย

   เอาอย่างนี้ก็แล้วกัน อทิสสมานกายที่มีความสะอาด ตัดกิเลสผ่องใสได้เป็นกายทิพย์ ความเป็นทิพย์ ลูกหลานทุกคน ไม่มีการสลายตัว การจะเห็นพระพุทธเจ้า ถือว่าเห็นความดีของท่าน ถ้าถามว่าทำไมเห็นตัวก็ต้องขอตอบว่า ในสมัยที่พระพุทธเจ้ามีชีวิตอยู่ เวลานั้น ถ้าใครนึกถึงองค์สมเด็จพระบรมครู หรือว่าตั้งใจปฏิบัติความดีเพื่อมรรคผล องค์สมเด็จพระทศพลอยู่ไกลแสนไกล ก็เปล่ง ฉัพพรรณรังสี คือ รัศมีของพระองค์ให้ไปถึงหน้าคนนั้น ก็ปรากฏพระรูปพระโฉมของพระองค์นั่งข้างหน้า แล้วก็เทศน์สอนเหมือนกับพระองค์นั่งอยู่ที่นั่นเอง

   ก็รวมความว่า คนนั้นก็ฟังเทศน์จากพระองค์ก็แล้วกัน อันนี้เหมือนกับลูกหลานทุกคนกำลังฟังอยู่ว่า เห็นภาพพระพุทธเจ้า ก็ถือว่าเห็นฉัพพรรณรังสี ก็เหมือนเห็นพระองค์นั่นเอง จะพูดอะไรกันก็ได้ จะสอนอะไรก็ได้ จะนำใครไปไหนก็ได้ เหมือนพระองค์นำไปเอง ฉะนั้นถ้าเห็นภาพ ให้นึกว่านั่นคือพระพุทธเจ้าตรง ไม่มีผิด

 

 
คัดลอกจากหนังสือ รวมคำสอนธรรมปฏิบัติของหลวงพ่อพระราชพรหมยาน เล่ม 16

หน้า 1

 

 

 


#แอดมิน 

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

view