.
  สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

การเจริญความดีในพระพุทธศาสนา

การเจริญความดีในพระพุทธศาสนา

การเจริญความดีในพระพุทธศาสนา

   การเจริญความดีในพระพุทธศาสนา ต้องทรงอารมณ์เป็นผู้ชนะไว้เสมอ ไม่ทำตนเป็นผู้แพ้ เราต้องมี สัจจะ คือ ความจริง วิริยะ คือ ความเพียร มีสติ การระลึกนึกขึ้นไว้ได้ มีปัญญา เป็นเครื่องพิจารณาว่าอะไรมันดี อะไรมันชั่ว อะไรมันควร อะไรไม่ควร มีขันติ ความอดทนเป็นเครื่องประจำใจ มีอธิษฐาน ทรงเจตนาไว้ว่า เราจะทำความดี สิ่งทั้งหลายเหล่านี้ เราทิ้งไม่ได้ เราจะต้องมีไว้ประจำตัว

   ทีนี้การที่พวกเราทั้งหลายปฏิบัติเพื่อความดี อันดับแรกต้องทรงจิตให้เป็นสมาธิ สมาธินี่มีความสำคัญมาก มีกำลังใหญ่ สมาธิอันดับแรกที่บอกให้รับฟังนั้นก็คือ การกำหนดรับรู้ลมหายใจเข้าออก ตัวนี้เป็นตัวสำคัญมาก กรรมฐานกองนี้เป็นกรรมฐานกองใหญ่ จะแนะนำต่อไปว่า เวลาหายใจเข้านึกว่า พุท เวลาหายใจออกนึกว่า โธ นี่ก็มีความสำคัญ คำว่า พุทโธ เป็นพระนามความดีของพระพุทธเจ้า ก็เชื่อว่าเราเกาะพระพุทธเจ้า ด้วยการทรงสติสัมปชัญญะไว้พร้อมกัน นี่เป็นความดีใหญ่

 

 

 

 

 

   คัดลอกจากหนังสือ รวมคำสอนธรรมปฏิบัติ ของ หลวงพ่อพระราชพรหมยาน (วีระ ถาวโรมหาเถร) เล่ม 16

   หน้า 12


   #แอดมิน

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

view