.
  สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

พระบรมราโชวาท "อนาคต คือ ผลของการกระทำในปัจจุบัน"

พระบรมราโชวาท "อนาคต คือ ผลของการกระทำในปัจจุบัน"

อนาคต คือ ผลของการกระทำในปัจจุบัน


   "ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิด ที่เป็นอยู่แก่เราในวันนี้ ย่อมมีต้นเรื่องมาก่อน ต้นเรื่องนั้นคือ เหตุ สิ่งที่ได้รับนั้นคือ ผล 

   และผลที่ท่านมีความรู้อยู่ในขณะนี้ จะเป็นเหตุให้เกิดผลอย่างอื่นต่อไปอีก คือ ทำให้สามารถใช้ความรู้ที่มีอยู่ทำงานที่ต้องการได้ แล้วการทำงานของท่านก็จะเป็นเหตุให้เกิดผลอื่นๆต่อเนื่องกันอีกไม่หยุดยั้ง 


   ดังนั้นที่พูดกันว่าให้พิจารณาเหตุผลให้ดีนั้น กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ ให้พิจารณาการกระทำหรือกรรมของตนให้ดีนั่นเอง คนเราโดยมาก มักนึกว่าอนาคตจะเป็นอย่างไร เราทราบไม่ได้ แต่ที่จริง เราย่อมจะทราบได้บ้างเหมือนกัน เพราะอนาคตก็คือผลของการกระทำในปัจจุบัน"   พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2519 #แอดมิน 

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

view