.
  สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

พระราชดำรัส

พระราชดำรัส

“...หากจะถามว่า พระพุทธศาสนาเป็นอะไร ก็ต้องตอบว่า โดยเนื้อหาเรื่องที่เป็นความจริงของชีวิต พระพุทธศาสนาเป็นปรัชญา โดยวิธีการสอนที่ยึดหลักเหตุผล พระพุทธศาสนาเป็นศาสตร์ หรือพูดให้ชัดลงไปอีกก็เป็นวิทยาศาสตร์ เพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงมีความเห็นว่า การสอนพระพุทธศาสนาที่ถูกต้อง คือการสอนให้คนสามารถพิจารณา ขุดค้นหาหลักธรรมะจากชีวิต และนำหลักธรรมนั้นมาปฏิบัติให้เป็นประโยชน์

   เรื่องวิธีการสอนธรรมะ หรือที่พุทธสมาคมใช้คำว่า “เผยแพร่หลักธรรมแห่งพระพุทธศาสนา” ให้เข้าถึงบุคคลประเภทต่างๆนั้น ความจริงมีปรากฏอยู่อย่างสมบูรณ์ในคัมภีร์ มีทั้งที่กล่าวไว้โดยตรง และโดยอ้อม ทั้งที่กล่าวโดยสรุปและโดยละเอียดพิสดาร ซึ่งเชื่อว่าท่านทราบกันดีอยู่แล้วว่าเป็นหลักวิชาการ ที่นำมาปฏิบัติให้ได้ผลจริงๆ ได้อย่างแน่นอน

   ผู้มีปัญญา ที่ปรารถนาจะช่วยผู้อื่น จะต้องพยายามศึกษาพิจารณา เลือกสรรวิธีการนั้นๆ จากตำรา นำมาใช้สอนให้เหมาะแก่บุคคล แก่กาลสมัย และแก่สภาพการณ์ในปัจจุบัน คนที่เรียกว่าเป็นคนสมัยใหม่นั้น ยึดหลักเหตุผลเป็นสำคัญ การสอนคนสมัยใหม่ จะต้องนำเหตุผลที่มีอยู่ในคัมภีร์มาพิจารณา และหยิบยกแต่เฉพาะเนื้อหามาอธิบาย การสอนให้ปฏิบัติตามแบบฉบับเฉยๆ โดยปราศจากเหตุอันสมควร จะทำให้รู้สึกว่า “ถูกอบรมและถูกบีบบังคับ” จนหมดความสนใจ

   หน้าที่ของท่านในการเผยแพร่หลักธรรมในพระพุทธศาสนา จึงอยู่ที่การเลือกเฟ้นข้อธรรมะ และเลือกเฟ้นวิธีการสอน การใช้คำพูดที่เหมาะสม อธิบายหลักธรรมะเทียบเคียงกับตัวอย่างที่เป็นจริง จนเห็นได้ชัดเจนตามสภาพจิตใจของคนสมัยปัจจุบัน เพื่อช่วยให้แต่ละคนสามารถค้นหาและเข้าใจข้อธรรมะ ซึ่งจะนำมาใช้เป็นหลักการในการดำเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสมตามฐานะของตน...”

 

พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระราชทานในการเสด็จ พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย วันที่ 26 พฤศจิกายน 2513#แอดมิน 

 

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

view