.
  สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

มหาสติปัฏฐาน การกำหนดรู้ลมหายใจ

มหาสติปัฏฐาน การกำหนดรู้ลมหายใจ

มหาสติปัฏฐาน การกำหนดรู้ลมหายใจ

   ...ซ้อมกำหนดรู้ลมหายใจเข้ากับลมหายใจออกเฉยๆ วิธีซ้อมกำหนดรู้ลมหายใจเข้า หายใจออก ก็รู้กันแค่จมูก เวลาลมหายใจเข้ากระทบจมูก เวลาลมหายใจออกกระทบจมูก นี่เรียกว่ากระทบเอาแค่จมูก ไอ้ริมฝีปากหรือที่ไหนต่อที่ไหนตามแบบวิสุทธิมรรคไม่ต้องใช้กัน ใช้กันตามแบบง่ายๆ เพราะว่าพระพุทธเจ้าท่านสอนวิธีง่ายๆ อย่างนี้ชั่วระยะเวลา 7 วัน ถ้ายังไม่ดีนะ ก็ทำต่อไปอีก ถ้ายังไม่ดีก็ทำไปเรื่อย เลย 7 วันก็ได้ เอากระทั่งจนกว่าจะดี หมายความว่าการกำหนดรู้ลมหายใจออกหายใจเข้านี่ เราไม่ต้องระวังกัน ไม่ต้องตั้งท่า ไม่ต้องหาเวลา จะเป็นเวลาใดก็ตาม เวลาที่กินข้าวอยู่ก็ดี หรือว่าเวลาทำการงานก็ดี เวลาพูดคุยกับเพื่อนฝูงก็ดี เดินไปก็ดี ยืนอยู่ก็ดี นอนอยู่ก็ดี ทุกๆอิริยาบถ เราสามารถรู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกได้อย่างสบาย อย่างนี้เรียกว่าเข้าถึงอานาปานสติ มหาสติปัฏฐานสูตรข้อนี้แล้ว ถ้ายังไม่เข้าถึงตอนนี้นะ ขอบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทและพระคุณเจ้าที่เคารพ ที่กำลังรับฟังอยู่เพื่อฝึกก็จงอย่าเคลื่อนไป อย่าทำให้ไปมากกว่านี้ จนกว่าจะรู้สึกว่าเราทำได้ดี ทีนี้ หากว่าจะสามารถรู้ลมเข้าลมออกได้แค่จมูกนี้ ก็จัดว่าดีนะ ไม่ใช่ไม่ดี แต่ว่ายังดีไม่มาก เพราะว่ามหาสติปัฏฐานสูตร พระพุทธเจ้ามุ่งสอนเอาพระนิพพานเป็นสำคัญ ไม่ใช่เราจะมาสอนปฏิบัติกันเพื่อเป็นอุปนิสัยปัจจัย แต่การที่เข้าถึงพระนิพพานนั้นต้องค่อยๆสะสมความดี ทีนี้การรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกก็เพื่อเป็นการทรงสติ ที่พระพุทธเจ้าท่านทรงสอนบอกว่า จงรู้ลมหายใจเข้าหายใจออก คำว่า รู้ แปลว่า มีสติ หรือว่าสติ แปลว่า รู้อยู่ ให้รู้ ตามธรรมดาคนเราหายใจวันละหลายหมื่นครั้ง แต่ว่าคนที่จะรู้ว่าตัวหายใจจริงๆ หายาก ...

    คัดลอกจากหนังสือ มหาสติปัฏฐานสี่ โดยพระมหาวีระ ถาวโร

   หน้า 8-9
#แอดมิน

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

view