.
  สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

ทานมัย สีลมัย ภาวนามัย

ทานมัย สีลมัย ภาวนามัย

   ในการขึ้นพระกรรมฐาน ก็คือการสมาทานพระกรรมฐาน เป็นการแสดงว่าจะเข้ามาปฏิบัติในธรรมปฏิบัติ ด้านปรมัตถปฏิบัติในเขตพระพุทธศาสนา เพราะว่าการบำเพ็ญกุศลในพระพุทธศาสนานี้มี 3 ขั้น คือ

1.ทานมัย บุญสำเร็จด้วยการบริจาคทาน

2.สีลมัย บุญสำเร็จด้วยการรักษาศีล

3.ภาวนามัย บุญสำเร็จด้วยการเจริญภาวนา

   ในการบำเพ็ญกุศลแต่ละขั้นย่อมมีอานิสงส์ไม่เสมอกัน แต่ว่าทั้ง 3 ประการนี้ บรรดาท่านพุทธบริษัทต้องทำควบคู่กันไปเสมอ เช่น

   ทานมัย บุญสำเร็จด้วยการบริจาคทาน อย่างที่ท่านพุทธบริษัท นำเอาสิ่งของทั้งหลายมาถวายสังฆทาน จัดว่าเป็น ทานมัย การสมาทานศีล จัดเป็น สีลมัย การเจริญพระกรรมฐาน เป็นภาวนามัย

   สำหรับอานิสงส์ย่อมต่างกันคือ ทานมัย เป็นปัจจัยให้เกิดในกามาวจรสวรรค์ และก็เป็นปัจจัยให้เกิดในโภคสมบัติมาก ปราศจากความยากเย็นเข็ญใจ และเป็นปัจจัยอันหนึ่งที่สนับสนุนให้เข้าสู่พระนิพพานได้เร็ว คือเป็นปัจจัยทำลายความโลภ สีลมัย เป็นการปฏิบัติอุกฤษฏ์ขึ้นมาจาก ทานมัย อันดับหนึ่ง คือ มาควบคุมจริยาทาง กาย วาจา และควบคุมใจในอันดับต่ำ ต้องอาศัยมีเมตตากรุณาเป็นพื้นฐาน จึงจะปฏิบัติสีลมัยได้ครบถ้วน ฉะนั้นสีลมัยจึงเป็นปัจจัยกำจัดโทสะ และพยาบาท

   ทีนี้ถ้าหากว่าทรง สีลมัย หรืออารมณ์ที่เข้าสูงสุด จัดเป็นอารมณ์ของฌาน ก็จัดว่าสามารถเกิดเป็นพรหมได้ สำหรับภาวนามัยนี้ ขอบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลาย ทำให้ถึงที่สุด ย่อมเป็นปัจจัยเพื่อพระนิพพาน

 

 

   คัดลอกจากหนังสือ รวมคำสอนธรรมปฏิบัติ ของหลวงพ่อพระราชพรหมยาน เล่ม 12

   หน้า 11 #แอดมิน

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

view