.
  สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

ทรงความดี

ทรงความดี

   ให้ทรงความดีไว้ เหมือนเกลือรักษาความเค็ม 

   อันดับแรก หนึ่งมีความกตัญญุรู้คุณ เพราะคนที่มีความกตัญญูรู้คุณ ใครเขาสงเคราะห์คนนั้น เคารพคนนั้น ปฏิบัติตามคนนั้น ตามคำแนะนำของเขา ทุกคนจะมีเสน่ห์ เป็นที่รักของคนทั้งหมด ไปไหนไม่อดตาย ไปทางไหนก็มีคนรัก จะพบแต่ความยิ้มแย้มแจ่มใส 

   ประการที่สอง ให้เคารพพระพุทธเจ้า พระธรรม พระอริยสงฆ์ ปฏิบัติตามพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า สำหรับคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่ปฏิบัติครั้งแรกคือ กรรมบถ 10 

   1.มีเมตตา ไม่ฆ่าสัตว์ ไม่ทรมานสัตว์หรือคน 

   2.ไม่ลักขโมยของใคร 

   3.ไม่แย่งความรักของคนอื่น (นี่ทางกาย)

   ทางวาจามี 4 คือ

   ไม่พูดปด ไม่พูดคำไม่จริง, ไม่พูดวาจาหยาบ, ไม่ยุยงให้เขาแตกร้าวกัน, ไม่พูดวาจาที่ไร้ประโยชน์

   ทางด้านจิตใจ 

   ไม่คิดอยากได้ทรัพย์สมบัติของคนอื่นโดยไม่ชอบธรรม แล้วก็ไม่คิดประทุษร้ายใคร สร้างความเห็นถูกตามคำแนะนำขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แล้วเวลาที่ต้องการจะให้จิตเป็นทิพย์ ต้องการจะไปไหน โลกอื่นก็ตาม ให้พยายามระงับอารมณ์ชั่ว 5 ประการ

   1.ความสวยสดงดงามของโลกถือว่ามันไม่จริง

   2.อารมณ์ไม่พอใจโกรธคนอื่น 

   3.ความง่วง 

   4.อารมณ์ฟุ้งซ่านเกินไป จับภาพพระไม่มั่นคง ไม่แจ่มใส

   5.สงสัยอารมณ์ที่เกิดขึ้น 

เพียงเท่านี้ ถ้าเธอปฏิบัติได้อย่างนี้เป็นปกติิ เธอจะสามารถไปไหนก็ได้ ถ้าไม่แน่ใจจะไปไหนได้ ก็นึกถึงฉัน ฉันจะช่วยทันที    คัดลอกจากหนังสือ รวมคำสอนปฏิบัติของหลวงพ่อพระราชพรหมยาน เล่ม 16

   หน้า 11
   #แอดมิน


ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

view