.
  สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

รวมคำสอนธรรมปฏิบัติ เรื่อง หวังพระนิพพาน

รวมคำสอนธรรมปฏิบัติ เรื่อง หวังพระนิพพาน

   หากว่าเราเห็นว่าการเกิดเป็นมนุษย์ มันก็ไม่พ้นความแก่ ความเจ็บ ไม่พ้นความตาย ไปพักความดีหนีความทุกข์อยู่แค่เทวดาก็ได้ การพักความทุกข์อยู่แค่เทวดาก็มีว่า ถ้าศีลของเราบริสุทธิ์ การบริจาคทานของเราเป็นปกติ เจริญภาวนาไว้เสมอ การเจริญภาวนานี้เป็นตัวดึงจิตใจให้สูงขึ้นกันลืมความดี ทำจิตของเราให้เข้าสู่ ขณิกสมาธิ หรือ อุปจารสมาธิ เราก็ไปเป็นเทวดาได้

   ถ้าจะปฏิบัติแบบธรรมดา เราก็มี หิริและโอตตัปปะ หรือ อายความชั่ว เกรงกลัวความชั่ว ขึ้นชื่อว่าความชั่วเราไม่ทำ ทั้งในที่ลับและที่แจ้ง อารมณ์ใดที่เป็นไปเพื่อความโลภ ความโกรธ ความหลง จะไม่มีเกิดขึ้นมาในใจ เพราะอารมณ์เหล่านี้เป็นอารมณ์ของความชั่ว ขึ้นชื่อว่าเป็นความชั่วที่เกิดขึ้นในที่ลับ คนอื่นเห็นไม่ได้ แต่เราเห็น เมื่อเราระงับอารมณ์อย่างนี้ไว้ได้เป็นปกติ เวลาตายเราก็เกิดเป็นเทวดา

   ถ้าเราต้องการเกิดเป็นพรหม เราก็เจริญสมาธิให้ได้ถึงฌานสมาบัติ อย่างนี้เราก็เกิดเป็นพรหม ถ้าเราต้องการไปนิพพาน เราก็วางขันธ์ 5 คือร่างกาย เห็นว่าร่างกายนี้มันไม่ใช่เรา มันไม่ใช่ของเรา เราไม่มีในร่างกาย ร่างกายไม่มีในเรา จนกระทั่งเราไม่ยึดในร่างกายและทรัพย์สินสมบัติภายนอก ว่ามันเป็นเรา เป็นของเรา ทุกสิ่งทุกอย่างถือว่ามันเป็นกฎธรรมดา โลกทั้งโลกเห็นว่ามันเต็มไปด้วยความทุกข์ เราไม่ปรารถนาการเกิดอีก มีใจชุ่มชื่น มีอารมณ์เบิกบาน มีจิตจับพระนิพพานเป็นอารมณ์ อย่างนี้เราก็ถึงพระนิพพาน

 

  คัดลอกจากหนังสือ รวมคำสอนธรรมปฏิบัติของหลวงพ่อพระราชพรหมยาน เล่ม 16

   หน้า 19

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

view