.
  สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

เจริญกรรมฐานเพื่อฝึกใจ

เจริญกรรมฐานเพื่อฝึกใจ

เจริญกรรมฐานเพื่อฝึกใจ

   สำหรับอารมณ์ อารมณ์นี่สำคัญมาก เราไปเจริญพระกรรมฐานกันเพื่อรักษาอารมณ์ ตามที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า

   มโนปุพพังคมา ธัมมา มโนเสฏฐา มโนมยา

   “ธรรมทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้า มีใจประเสริฐสุด สำเร็จได้ด้วยใจ”

   ทีนี้ใจอย่างเดียวเป็นเครื่องสำคัญ ที่จะให้เราลงนรก ขึ้นสวรรค์ เป็นพรหม ไปนิพพาน เกิดเป็นมนุษย์ เป็นสัตว์เดรัจฉาน ถ้าอารมณ์ใจของเราดีเสียอย่างเดียว ทุคติใดๆย่อมไม่มีแก่เรา ถ้าอารมณ์ใจเลวอย่างเดียว เราจะแสดงท่าทางกริยาภายนอกดีอย่างไรก็ตาม เมื่อชีวิตอยู่ก็มีแต่ความรุ่มร้อน หาความสุขใจไม่ได้ ตายแล้วก็มีอบายภูมิเป็นที่ไป

   ฉะนั้นการเจริญพระกรรมฐาน เป็นการเจริญเพื่อฝึกใจ ระงับใจ หรือว่าทำใจดับจากกิเลส ให้กิเลสพ้นไปจากอารมณ์ของใจ ทีนี้การที่กิเลสจะพ้นจากอารมณ์ของใจเราก็จะรู้ได้ เพราะกำลังจิต กำลังกาย กำลังวาจาของแต่ละบุคคล เมื่อแต่ละบุคคลจะมีกิเลสอย่างไร หนาแน่นเพียงไร แสดงออกทางกายกับทางวาจา บางรายจะทำนั่งหลับตาพริ้ม เป็นคนเคร่งครัดมัธยัสถ์ ทำตัวเหมือนพระอรหันต์ แต่จิตใจของคนนั้นเลวทราม มันก็มีการแสดงออก เพราะการหลับตามันหลับไม่สนิท มันยังมีการปกปิดอารมณ์ของความชั่ว คือตรงกันข้ามกับพระอรหันต์ พระอรหันต์จริงๆ น่ะไม่มีการปกปิด ท่านก็ปิดเหมือนกัน ปิดดีไม่ใช่ปิดชั่ว หมายความว่าความดีของท่าน ถ้าหากท่านเห็นว่าเกินกว่าบุคคลอื่นบุคคลใดที่พึงรับไว้ได้ ท่านจะปกปิดความดีอันนั้นเข้าไว้ นี่เหมือนกับบุคคลคนหนึ่งที่ตำบลบางตะโก เรียกว่า ครูปลั่ง ถามว่าครูปลั่งอยู่กับพระอรหันต์มาตั้งนาน คือ หลวงพ่อเขียน สำนักบางขุนเณร ถามว่ารู้บ้างไหมว่าหลวงพ่อเขียนเป็นพระอรหันต์ ความจริงหลวงพ่อเขียนน่ะเป็นพระที่แสดงออกทางกายเป็นปกติ ใครไปก็คุยสนุกสนาน เข้ากับบุคคลได้ทุกประเภท ไม่ถือเนื้อถือตัว ดูแล้วเหมือนเป็นพระที่ไม่น่าเลื่อมใส แต่ทว่าเนื้อแท้จริงๆของหลวงพ่อเขียนเป็นอรหัตผล

   ทีนี้ครูปลั่งก็เลยบอกว่า ผมไม่มีเวลาจะพิจารณาท่าน แต่ครั้งหนึ่งเคยถามว่า หลวงพ่อขอรับ เวลานี้พระอรหันต์มีบ้างไหมในประเทศไทย หรือว่าในโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเอาในประเทศไทยเท่านั้นแหละครับ มีพระอรหันต์ไหม หลวงพ่อเขียนท่านยิ้ม ท่านก็บอกว่า มึงจะชนพระตายอยู่แล้ว พูดเพียงเท่านี้ นี่ถ้าเป็นพระอรหันต์จริงๆท่านไม่แสดงอาการปกปิด ไม่ทำท่าว่าเป็นคนเคร่งครัด เพราะว่าท่านมีอารมณ์จิตสบาย แต่สิ่งใดที่จะเป็นเวรเป็นภัย ท่านไม่ทำ นี่อารมณ์ของพระอรหันต์เป็นอย่างนั้น

 

   คัดลอกจากหนังสือ ธรรมปฏิบัติ 47 โดยหลวงพ่อพระราชพรหมยาน (พระมหาวีระ ถาวโร)

   หน้า 70-72   #แอดมิน

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

view