.
  สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

พ่อสอนลูก

พ่อสอนลูก

พ่อสอนลูก

   ลูกรักทั้งหลายขึ้นชื่อชีวิตเป็นของไม่เที่ยง แต่ว่าความตายเป็นของเที่ยง ก่อนที่เราจะตาย จงคิดว่าเราจะตายครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้าย และจะไม่มีการตายอีกต่อไป นั่นก็คือ พระนิพพาน พ่อมั่นใจในกำลังใจและความดีของลูก ว่าพระนิพพานสมาบัติจะไม่ขาดไปจากกำลังจิตของลูก และสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ ลูกของพ่อต้องได้แน่นอน นี่เป็นความหวังของพ่อ

   แต่ถ้าลูกรักของพ่อ ลืมความดีนี้เสียเมื่อไหร่ จิตใจไปพัวพันอยู่ในราคะก็ดี พัวพันอยู่ในความโลภก็ดี พัวพันอยู่ในความโกรธ ความพยาบาทก็ดี  พัวพันอยู่ในความหลงก็ดี เป็นอันว่า ลูกกับพ่อนี้ต้องแยกทางกันเดิน ไม่ใช่พ่อโกรธลูก แต่เวลาตายจริงๆ เราตามกันไม่ไหว หวังว่าลูกรักทุกคนคงจะทำได้ คงจะละสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ได้ คือพยายามละทีละน้อย ปลดเปลื้องมันออกไป ไม่ช้ามันก็หมด

   ลูกรักต้องถือว่าอภิญญาสมาบัติที่พ่อให้ลูกไว้ เป็นสมาบัติที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทานมา ถ้าพ่อตายลงเมื่อไร ขอลูกจงถือว่าอภิญญาสมาบัตินี่แหละ คือชีวิตของพ่อที่อยู่กับกายกับใจของลูกตลอดเวลา คิดถึงพ่อคราวใด จงคิดถึงอภิญญาสมาบัติที่ลูกได้ และลูกก็จงภูมิใจว่า ลูกอยู่กับพ่อตลอดเวลาทุกลมหายใจเข้าออก

   ธรรมใดที่องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดา สัมมาสัมพุทธเจ้าให้พ่อไว้ พ่อถ่ายทอดให้แก่ลูก ทรัพย์สมบัติทั้งหมดนี้ ขอลูกจงถือว่า นั่นคือตัวแทนของพ่อ เพราะชีวิตของพ่อนี้ พ่อไม่แน่ใจนักว่า จะมีอายุยืนยาวอีกสักกี่ปี ขอลูกทั้งหลายจงอย่าถือขันธ์ 5 ของพ่อนี้เป็นสำคัญ ปฏิปทาใดเป็นที่ชอบใจ ไม่เกินวิสัยของลูก ขอลูกจงทำ และจงรักษาอภิญญาสมาบัติไว้

   ขณะใดที่ใจของลูกยังรักษาอภิญญาสมาบัติไว้ รักษาปฏิปทาสาธารณะประโยชน์ ขณะนั้นลูกจงภูมิใจว่าพ่ออยู่กับลูกตลอดเวลา ถึงแม้ว่าร่างกายของพ่อจะสลายไป แต่ใจของพ่อยังอยู่กับใจของลูก ลูกจะไปไหน ก็ชื่อว่าพ่อไปด้วย ช่วยลูกทุกประการ

   นับแต่นี้เป็นต้นไป ขอลูกรักทั้งหลาย จงอย่าสนใจในร่างกายพ่อ และก็จงอย่าสนใจในร่างกายของลูก และก็จงอย่าสนใจในร่างกายของบุคคลใดทั้งหมด จงกำหนดจิตว่าไม่ช้าร่างกายนี้มันต้องสลายตัว เพื่อทำให้กำลังใจเป็นสุข

   ลูกรัก จงนึกถึงคุณพระศรีรัตนตรัย ทั้ง 3 ประการ คือ พระพุทธรัตนะ พระธรรมรัตนะ พระสังฆรัตนะ 3 ประการนี้ให้ประจำใจของลูก ลูกจะมีความสุข และหลังจากนั้นจงปฏิบัติในศีล 5 ประการ ให้เคร่งครัด และปฏิบัติให้เป็นอัตโนมัติ คือเป็นปกติ

   จิตนี้คิดไว้เสมอว่า ถ้าตายจากชาตินี้ไปแล้ว ขึ้นชื่อว่ามนุษย์โลกก็ดี เทวโลกก็ดี พรหมโลกก็ดี ไม่มีสำหรับเรา สิ่งที่เราต้องการนั่นก็คือ พระนิพพาน

   ขอบรรดาลูกรักทั้งหลาย จงเห็นว่าชีวิตมีความหมายน้อยกว่าความดี เราเกิดมาแล้วคราวนี้ เราก็ต้องตาย ไหนๆจะตาย ขอให้เราตายอยู่กับความดีเท่านี้เป็นพอ และถ้าความดีนี้เป็นความดีสูงสุด ลูกรักทั้งหมดของพ่อก็จะไปนิพพานได้

 

 

   คัดลอกจากหนังสือ พ่อสอนลูก หน้า 2-3

   #แอดมิน

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

view