.
  สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

สักกายทิฏฐิ

สักกายทิฏฐิ

สักกายทิฏฐิ

   อารมณ์ที่จะให้ถึงพระนิพพาน เขาตัดกันตัวเดียวคือ สักกายทิฏฐิ ให้มีอารมณ์ชัดเห็นว่า ร่างกายนี่มันไม่ใช่เรา ไม่ใช่ของเรา ร่างกายไม่มีในเรา ทั้งนี้เพราะอะไร เพราะว่า

   ถ้าร่างกายเป็นเรา เป็นของเราจริง คำว่า ตาย มันก็ต้องไม่มี เพราะว่าเราไม่อยากให้มันตาย คำว่าแก่ ก็ต้องไม่มี เพราะว่าเราไม่อยากให้มันแก่ การป่วยไข้ไม่สบายมันก็ต้องไม่มี เพราะเราไม่ต้องการป่วยไข้ไม่สบาย การทรุดโทรมของร่างกายมันก็ต้องไม่มี เพราะเราไม่ต้องการทรุดโทรม มันต้องเป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่เสมอ

   แต่ว่าเราบังคับมันไม่ได้ การบังคับไม่ได้ แสดงว่าเขาไม่ได้ตกอยู่ภายในอำนาจของเรา เราเท่านั้นที่ตกอยู่ภายใต้อำนาจของเขา ฉะนั้นเราก็ไม่ต้องการเจ้านายที่มีความโลเลแบบนี้ ที่หาความดีอะไรไม่ได้เลย ร่างกายอย่างนี้ ถ้ามีต่อไปก็ต้องมีความทุกข์อย่างนี้ เราไม่ต้องการร่างกายอย่างนี้อีก จนกระทั่งจิตใจวางเฉยในร่างกาย มันจะแก่ก็เชิญแก่ มันจะป่วยก็เชิญป่วย การป่วยมีทุกขเวทนาต้องรักษา แต่เวลารักษา จิตใจก็คิดว่าถ้าถึงวาระจะตายจริงๆ ก็ช่างมัน ตายเมื่อไหร่ไปนิพพานเมื่อนั้น จิตใจวางเฉยในร่างกาย  

   ทำกำลังใจตั้งไว้ก็คือ ไม่ปรารถนาอะไรทั้งหมด จิตงดความอยากเกิดเป็นมนุษย์ อยากเกิดเป็นเทวดาหรือพรหม มีอารมณ์เข้าไปตัด กามฉันทะ โลภะ พยาบาทและอวิชชา ในที่สุดถ้าบารมีแก่กล้ากำลังใจเต็ม เราก็ไปนิพพานได้

   ความจริงอภิธรรมทั้งหลายมารวมอยู่ที่อริยสัจ นี่แหละบรรดาท่านพุทธบริษัท ฉะนั้นธรรมใดที่องค์สมเด็จพระจอมไตร บรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัส จะเป็นพระสูตรก็ดี พระวินัยก็ดี อภิธรรมก็ดี สมเด็จพระชินศรีมุ่งให้บรรดาท่านพุทธบริษัท ฟังแล้วไปนิพพานถึงพระนิพพานเหมือนกัน

 

   คัดลอกจากหนังสือ รวมคำสอนธรรมปฏิบัติของหลวงพ่อพระราชพรหมยาน เล่ม 16 หน้า 30-31

   #แอดมิน

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

view