.
  สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

พ่อรักลูก

พ่อรักลูก

พ่อรักลูก

   ขอให้ลูกทุกคนยังรักพ่อ รักแม่ จงรักษาความดีที่มีอยู่แล้วให้เหมือนเกลือรักษาความเค็ม และจงสร้างความดีต่อไป ขึ้นชื่อว่าความดีที่องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดา สัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแนะนำไว้แล้วขอลูกทุกคนจงนำไปประพฤติปฏิบัติ

   คนเราที่เกิดมาในโลก ที่ไม่ทำความชั่วเลยน่ะ ไม่มี ถ้าเราจะชดใช้บาป มันก็ชดใช้กันไม่ไหว มีทางเดียวในกิจของพระพุทธศาสนาคือ หนีบาป การภาวนาให้จิตทรงตัว คิดถึงคุณพระรัตนตรัย พยายามรวบรวมบารมี 10 ประการให้ครบถ้วน พยายามตัดสังโยชน์ 10 ประการให้หมด จรณะ 15 ปฏิบัติให้ครบถ้วน มีพรหมวิหาร 4 ให้ครบถ้วน ทรงศีลให้บริสุทธิ์ มีอิทธิบาท 4 ทรงตัว

   เมื่อมีการทรงตัวดังกล่าวมาแล้วนี้ ลูกรักของพ่อจะไม่ต้องเกิดอีอกต่อไป ลูกรักทั้งหลาย ขึ้นชื่อว่าชีวิตเป็นของไม่เที่ยง แต่ว่าความตายเป็นของเที่ยง ก่อนที่เราจะตาย จงคิดว่า เราจะตายครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้าย และไม่มีการตายอีกต่อไป นั่นคือ พระนิพพาน พ่อมั่นใจในกำลังใจและความดีของลูก ว่าพระนิพพานสมาบัติจะไม่ขาดไปจากกำลังจิตของลูก และสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ ลูกของพ่อต้องได้แน่นอน นี่เป็นความหวังของพ่อ

   แต่ถ้าลูกรักของพ่อลืมความดีนี้เสียเมื่อไหร่ จิตใจไปพัวพันอยู่ในราคะก็ดี พัวพันอยู่ในความโลภก็ดี อยู่ในความหลงก็ดี เป็นอันว่า ลูกกับพ่อนี้ต้องแยกทางเดินกัน ไม่ใช่ว่าพ่อโกรธลูก แต่ว่าเวลาตายจริงๆ เราตามกันไม่ไหว หวังว่าลูกรักทุกคนคงจะจำกันได้ คงจะละสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ได้ คือพยายามละทีละน้อย ปลดเปลื้องมันออกไป ไม่ช้ามันก็หมด

   ลูกรักต้องถือว่า อภิญญาสมาบัติที่พ่อให้ลูกไว้ เป็นสมาบัติที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทานมา ถ้าพ่อตายลงเมื่อไหร่ ขอลูกรักจงถือว่า อภิญญาสมาบัตินี่แหละ คือชีวิตของพ่อที่อยู่กับกายกับใจของลูกตลอดเวลา คิดถึงพ่อคราวใด จงคิดถึงอภิญญาสมาบัติที่ลูกได้ และจงภูมิใจว่า ลูกอยู่กับพ่อตลอดเวลา ทุกลมหายใจเข้าออก

   ธรรมใดที่องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดา สัมมาสัมพุทธเจ้าให้พ่อไว้ พ่อถ่ายทอดให้แก่ลูก ทรัพย์สมบัติทั้งหมดนี้ ขอลูกจงถือว่า นั่นคือตัวแทนของพ่อ เพราะว่าชีวิตของพ่อนี้ พ่อไม่แน่ใจนักว่าจะมีอายุยืนยาวอีกสักกี่ปี ขอลูกทั้งหลายจงอย่าถือขันธ์ 5 ของพ่อนี้เป็นสำคัญ ปฎิปทาใดเป็นที่ชอบใจ ไม่เกินวิสัยของลูก ขอลูกจงทำ และจงรักษาอภิญญาสมาบัติไว้

   ขณะใดที่ใจของลูกยังรักษาอภิญญาสมาบัติไว้ รักษาปฎิปทาสาธารณธประโยชน์ ขณะนั้นลูกจงภูมิใจว่า พ่ออยู่กับลูกตลอดเวลา ถึงแม้ว่าร่างกายของพ่อจะสลายไป แต่ใจของพ่อยังอยู่กับใจของลูก ลูกจะไปไหนก็เชื่อว่าพ่อไปด้วย ช่วยลูกทุกประการ

   ลูกรักจงนึกถึงคุณพระศรีรัตนตรัยทั้ง 3 ประการนี้ คือ พระพุทธรัตนะ พระธรรมรัตนะ พระสังฆรัตนะ ให้ประจำใจของลูก  ลูกจะมีความสุข และหลังจากนั้น จงปฏิบัติในศีล 5 ประการให้เคร่งครัด และปฎิบัติให้เป็นอัตโนมัติ คือเป็นปกติ

   จิตนี้คิดไว้เสมอว่า ถ้าตายจากชาตินี้ไปแล้ว ขึ้นชื่อว่ามนุษย์โลกก็ดี เทวโลกก็ดี พรหมโลกก็ดี ไม่มีสำหรับเรา สิ่งที่เราต้องการนั่นก็คือ พระนิพพาน

 

 

   คัดลอกจากหนังสือ พ่อสอนลูก หน้า 1-3


#แอดมิน

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

view