ยินดีต้อนรับสู่เวป Manomayitthi.com
   ความสุขอื่นใด เหนื่อความสงบนั้นไม่มี